Ústav pro informace ve vzdělávání


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2011
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2011, sledované období je od 1.11.2010 do 31.10.2011

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (83 z 330666 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ33006628858114961313928014295010376110311297837
11000UK Praha44285375382532422721130191004391218770
111101. lékařská fakulta382530983134252912351154789780
111203. lékařská fakulta2171187120171731480462315313
111302. lékařská fakulta1688145116071399237235191190
11140Lékařská fakulta Plzeň1820152814701219525475301292
11150Lékařská fakulta Hradec Králové1933158216061305441409258255
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové883775816735550534391391
11210Filozofická fakulta78936300553745561729136811601133
11220Právnická fakulta3549335635493356834834726726
11230Fakulta sociálních věd469537173649300712361037783754
11240Fakulta humanitních studií2439222924392229686686686686
11260Katolická teologická fakulta295244276234190185166166
11270Evangelická teologická fakulta342299338296237234200200
11280Husitská teologická fakulta418366367323355318260259
11310Přírodovědecká fakulta295225062164179315931168791784
11320Matematicko-fyzikální fakulta113310251027938702639512506
11410Pedagogická fakulta64985738525746981441131411111100
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu1751145315581310548524481480
12000JU České Budějovice1211211046839878047136550440724017
12110Fakulta zdravotně sociální20871838161914341000875680680
12210Filozofická fakulta1021943814741634497285275
12220Zemědělská fakulta123912391022102212341017610609
12260Fakulta teologická571483507435306288222221
12310Biologická fakulta731678631602480415287286
12410Pedagogická fakulta39633365324327792009173712131208
12510Ekonomická fakulta236023601827182713561110704702
12520Fakulta rybářství a ochrany vod1401401401401171177171
13000UJEP Ústí nad Labem101108817742866004901407334703400
13410Filozofická fakulta780554658492414376283278
13420Fakulta výrobních technologií a managementu599599530530498463395391
13430Fakulta pedagogická36703204285224981573130410551037
13440Přírodovědecká fakulta1085975946865647599466461
13510Fakulta sociálně ekonomická2293198918041550884733618617
13520Fakulta životního prostředí653653609609516510386386
13530Fakulta užitého umění a designu40530240430282827474
13900Celoškolská pracoviště625541496430287254193187
14000MU Brno53490464492866924958173711132995608799
14110Lékařská fakulta53844392368128521013772592585
14210Filozofická fakulta102918222716657974658353025642445
14220Právnická fakulta66295996573451701007962933913
14230Fakulta sociálních studií805867874889386518341125753722
14310Přírodovědecká fakulta349031722612236320391635917900
14330Fakulta informatiky1517137712991167819700397391
14410Pedagogická fakulta86508138632858783319262719301831
14510Fakulta sportovních studií2675209220401559501436398378
14560Fakulta ekonomicko-správní67966273500545772181160510761031
15000UP Olomouc278472400217923157087523657256025509
15110Lékařská fakulta2262193717591477335280257247
15120Fakulta zdravotnických věd145012351164972275249215215
15210Filozofická fakulta69216161528746161339132313271313
15220Právnická fakulta2529233623752219559540385380
15260Cyrilometodějská teologická fakulta823670744622430418385384
15310Přírodovědecká fakulta33562934263823942081189813021297
15410Pedagogická fakulta86027213595548281797149311851174
15510Fakulta tělesné kultury1904151614961220707641546541
16000VFUB Brno2300191717721491947807592585
16170Fakulta veterinárního lékařství744568744568163163140140
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie825772736691555510333329
16370Farmaceutická fakulta731577731577229229119119
17000OU Ostrava14558131701079098293626350534863410
17110Zdravotně sociální fakulta2453202920481673540504467467
17200Fakulta sociálních studií1488138214441344228228223223
17250Filozofická fakulta3511295128632421840826835821
17310Přírodovědecká fakulta1902165616411434827814800789
17450Pedagogická fakulta48944893405340531101108010811061
17500Fakulta umění31025929424390908080
18000U Hradec Králové122039934916376594066356227962724
18440Pedagogická fakulta61884855485038411701148612921233
18450Fakulta informatiky a managementu308526432771238914371308847843
18460Fakulta humanitních studií1536130613451157598550404401
18470Přírodovědecká fakulta288221288221149149112112
18900Celoškolská pracoviště1106909955794181166141141
19000SU Opava60635223518544983398311727722736
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta1674149814731325739717728712
19510Fakulta veřejných politik1488139213881301527523510508
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné26772109235818502009179214111408
19900Celoškolská pracoviště224224216216123122123122
21000ČVUT Praha13019120611058399328509740659975912
21110Fakulta stavební24421978209016801498127110491045
21220Fakulta strojní151415141497149711211113837837
21230Fakulta elektrotechnická25072447219321642371213014821479
21240Fakulta informačních technologií1389138913841384943939711711
21260Fakulta dopravní810619803617603601409409
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská796796794794623622440440
21450Fakulta architektury830752757704380372302301
21460Fakulta biomedicínského inženýrství1203112811531088504493439436
21900Celoškolská pracoviště1528143813481268466438328328
22000VŠCHT Praha26242624220722071742153311741161
22310Fakulta chemické technologie867867860860561557366363
22320Fakulta technologie ochrany prostředí274274273273221220139138
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie1087108710661066701691474474
22340Fakulta chemicko-inženýrská349349341341212211149149
22900Celoškolská pracoviště4747474747474646
23000ZČU Plzeň179941510311575100857622603552985213
23210Fakulta strojní1010812977786771751649649
23220Fakulta elektrotechnická13291048911707680680658658
23310Fakulta zdravotnických studií163612581293987430361292292
23320Fakulta právnická2634240823722160612549363356
23330Fakulta filozofická246019641903152515391235970957
23420Fakulta pedagogická3466308227252506937901736730
23510Fakulta ekonomická275326512057197011221098901901
23520Fakulta aplikovaných věd2168138810126161344594572572
23900Celoškolská pracoviště538492431395187187157157
24000TU Liberec71466225558049283995352027552723
24210Fakulta strojní832722809718722718629629
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií391304387303269268226226
24310Ekonomická fakulta1953159715311226743646475475
24410Fakulta textilní664657558553519463352352
24510Fakulta pedagogická285225292335211114711305870862
24520Fakulta umění a architektury23220920818966655454
24900Celoškolská pracoviště222207221207205205149149
25000UPa Pardubice105549914799075235588481436573614
25110Fakulta restaurování3535343412121111
25210Fakulta filozofická1809147214211161799709579571
25310Fakulta chemicko-technologická15211521131213121039952699695
25410Fakulta ekonomicko-správní341132652477235014901234803797
25510Dopravní fakulta Jana Pernera173417341616161612221153846846
25520Fakulta zdravotnických studií1030873879732376343247245
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky10141014896896650593472472
26000VUT Brno13331112801056090357911694255865509
26110Fakulta stavební36663262341930853162300817191706
26210Fakulta strojního inženýrství21931719204816081469137012631261
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií1510113213861049969900829826
26230Fakulta informačních technologií979768979768517517512512
26310Fakulta chemická918906869858578540403403
26410Fakulta architektury49349349349389897979
26420Fakulta výtvarných umění37235736735742424141
26510Fakulta podnikatelská32002643263621441085932740731
27000VŠB-TU Ostrava1084810611939292327204664860235959
27120Fakulta stavební1267124311771164903839648648
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství834721827717616613487487
27230Fakulta strojní950865929845622619606606
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky155915591482148211951161937937
27350Hornicko-geologická fakulta145114371377136511981147982979
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství913912873873865833693689
27510Ekonomická fakulta38083808356835681756174316331627
27900Celoškolská pracoviště6666646449473737
28000Univerzita T.Bati92068300764969653980374034703413
28110Fakulta technologická Zlín838838832832603601440440
28120Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně2437215920561855860818791785
28130Fakulta multimediálních komunikací1289103412641018246246244244
28140Fakulta aplikované informatiky879711816666520502447447
28150Fakulta humanitních studií30002795271525161202117711261119
28160Fakulta logistiky a krizového řízení763763650650549496422418
31000VŠE Praha1333410909914877064497385537103490
31110Fakulta financí a účetnictví2094177420941774529529520520
31120Fakulta mezinárodních vztahů2468185124671850977977795795
31130Fakulta podnikohospodářská3314248132232412735732483483
31140Fakulta informatiky a statistiky2021159718701476849847785785
31150Fakulta národohospodářská2505250524712471811810811810
31160Fakulta managementu v Jindřichově Hradci932701918688596587316316
41000ČZU Praha13866117891064291908721731360996010
41110Provozně ekonomická fakulta60425152480940813371278220882073
41210Agronomická fakulta32732699242819861900148512791248
41310Technická fakulta11579481100907822796656650
41320Fakulta lesnická a dřevařská11238711033822832797689689
41330Fakulta životního prostředí18321765169616511493143811531149
41900Celoškolská pracoviště439354427343303298234233
43000MZLU Brno95288686713465373990320329512889
43110Provozně ekonomická fakulta3251291727862478999868766758
43210Agronomická fakulta1696169613941394927741717715
43310Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií1774143114841178381310266257
43410Lesnická a dřevařská fakulta1091977891803675571514512
43510Zahradnická fakulta (Lednice)984965672660704499434414
43900Celoškolská pracoviště732700697670304299254254
51000AMU Praha1606140914031270202201186186
51110Hudební fakulta33829132328088878181
51210Divadelní fakulta79365665256758585656
51310Filmová a televizní fakulta47546246445256564949
52000AVU Praha48842730326547474646
53000VŠUP v Praze88079088079059595959
54000JAMU Brno829722745654186182169168
54510Hudební fakulta22018621318191898484
54530Divadelní fakulta60953653547695938584
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava28752875245924591649156713551337
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích30803080282928292450234318261817
61000Bankovní institut589589584584572567427426
62000EPI Kunovice378375374372265264238238
63000VŠH Praha399399384384392379238238
64000VŠ FaS Praha1220122012001200899896804802
65000VŠ Karlovy Vary93169316161666
66000ŠKODA AUTO a.s. VŠ451451445445374369325324
67000Literární akademie s.r.o9459945954545050
68000VŠ podnikání513513513513513513513513
6A000Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.11511511111191879187
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu719719715715709705709705
6D000University of New York in Prague, s.r.o3026302626262222
6E000VŠ manažerské informatiky a ekonomiky11349211118911920910834830
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů71346934343433
6H000Středočeský vysokoškolský institut262626264444
6J000Academia Rerum civilium117981179892929292
6K000VSERS249201246199201199201199
6L000Rašínova vysoká škola, s.r.o.8708700000
6M000VŠ regionálního rozvoje247229243226226224182182
6N000Filmová akademie8181787862605856
6P000VŠ TV a sportu Palestra1441151431141151149393
6Q000Newton College, a.s.115891148874737473
6R000VŠ logistiky195175188173175173154153
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.121107118104107104104101
6T000BIBS Brno257257255255184182142142
70000VŠ CR, hotel. a lázeň.14111411111177
71000Soukr. VŠ ekon. studií7770726761596159
72000VŠ obchodní Praha14111249140612481249124811311131
73000Akademie STING, o.p.s384384375375255255243243
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.13141067126610631066106310291028
76000VŠ J.A. Komenského24701771242517711771177117711771
77000VŠ K. Engliše339319339319284284284284
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.4040404038383838
79000Pražská VŠ psychosociálních studií16711116410885836262
7A000Západomoravská vysoká škola Třebíč338261338261245245190190
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická359285358285243243214214
7C000Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.437342436341339339276276
7D000CEVRO institut o.p.s.254254249249191189161160
7E000Unicorn College s.r.o.223163218159162158139135
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová Brno257257255255257255107106
7H000Vzdělávací institut Franka Dysona78107610101066
7J000VŠ sociálně správní, ICV189189189189163163136136
7L000AKCENT College s.r.o.8169786867665252
7M000Archip s.r.o.1313889898

Zpět na hlavní stránku OMZ 3