MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2018-podzim


Toto byl stav k 14:54:47 dne 16.08.2018
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  11110 1.lékařská f.          
  11120 3.lékařská f.          
  11130 2.lékařská f.          
  11140 Lékařská f.Plzeň          
  11150 Lékařská f.Hradec Králové          
  11160 F.farmaceutická          
  11210 F.filozofická          
  11220 F.právnická          
  11230 F.sociálních věd          
  11240 F.humanit. studií          
  11260 F.katolická teologická          
  11270 F.evangelická teologická          
  11280 F.husitská teologická          
  11310 F.přírodovědecká          
  11320 F.matematicko-fyzikální          
  11410 F.pedagogická          
  11510 F.těles.výchovy a sportu          
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  12110 F.zdravotně sociální          
  12210 F.filozofická          
  12220 F.zemědělská          
  12260 F.teologická          
  12310 F.přírodovědecká          
  12410 F.pedagogická          
  12510 Ekonomická fakulta          
  12520 F.rybářství a ochrany vod          
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  13410 F. filozofická          
  13420 F. výrobních technologií a managementu          
  13430 F.pedagogická          
  13440 F. přírodovědecká          
  13450 Fakulta zdravotnických studií          
  13510 F.sociálně ekonomická          
  13520 F.životního prostředí          
  13530 Fakulta umění a designu          
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  14110 F.lékařská          
  14210 F.filozofická          
  14220 F.právnická          
  14230 F.sociálních studií          
  14310 F.přírodovědecká          
  14330 F.informatiky          
  14410 F.pedagogická          
  14510 F. sportovních studií          
  14560 F.ekonomicko správní          
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  15110 F.lékařská          
  15120 F. zdravotnických věd          
  15210 F.filozofická          
  15220 F.právnická          
  15260 F.cyrilometoděj.teolog.          
  15310 F.přírodovědecká          
  15410 F.pedagogická          
  15510 F.tělesné kultury          
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  16170 F.veterinárního lékařství          
  16270 F.veter.hygieny a ekolog.          
  16370 F.farmaceutická          
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  17110 F.lékařská          
  17200 F. sociálních studií          
  17250 F.filozofická          
  17310 F.přírodovědecká          
  17450 F.pedagogická          
  17500 F.umění          
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  18440 F.pedagogická          
  18450 F. inform. a managementu          
  18460 F.filozofická          
  18470 Přírodovědecká fakulta          
  18900 Celoškolská pracoviště          
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  19240 F.filozof.-přírodovědecká          
  19510 F. veřejných politik          
  19520 F.obchodně podnikatelská          
  19900 Celoškolská pracoviště          
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  21110 F.stavební          
  21220 F.strojní          
  21230 F.elektrotechnická          
  21240 Fakulta informačních technologií          
  21260 F.dopravní          
  21340 F.jader.a fyz.inženýrská          
  21450 F.architektury          
  21460 F. biomed. inženýrství          
  21900 Celoškolská pracoviště          
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  22310 F.chemické technologie          
  22320 F.tech.ochrany prostředí          
  22330 F.potr.a bioch.technolog.          
  22340 F.chemicko-inženýrská          
  22900 Celoškolská pracoviště          
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  23210 F.strojní          
  23220 F.elektrotechnická          
  23310 F. zdravotnických studií          
  23320 F.právnická          
  23330 F.filozofická          
  23410 F. designu a umění L. Sutnara          
  23420 F.pedagogická          
  23510 F.ekonomická          
  23520 F.aplikovaných věd          
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  24210 F.strojní          
  24220 F.mechatroniky a MISD          
  24310 F.ekonomická          
  24410 F.textilní          
  24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.          
  24520 F.umění a architektury          
  24530 F. zdravotnických studií          
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  25110 Fakulta restaurování          
  25210 Fakulta filozofická          
  25310 F.chemicko-technologická          
  25410 F.ekonomicko-správní          
  25510 Dopravní f.Jana Pernera          
  25520 F.zdravotnických studií          
  25530 F. elektrotechniky a informatiky          
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  26110 F.stavební          
  26210 F.strojního inženýrství          
  26220 F.elektrot.a kom. tech.          
  26230 F. inform. technologií          
  26310 F.chemická          
  26410 F.architektury          
  26420 F.výtvarných umění          
  26510 F.podnikatelská          
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  27120 F.stavební          
  27200 Fakulta bezp. inženýrství          
  27230 F.strojní          
  27240 F.elektrot.a informatiky          
  27350 F.hornicko-geologická          
  27360 F.metal.a materiál.inž.          
  27510 F.ekonomická          
  27900 Celoškolská pracoviště          
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  28110 F.technologická Zlín          
  28120 F. manag. a ekon. Zlín          
  28130 Fakulta multimediálních komunikací          
  28140 Fakulta aplikované informatiky          
  28150 Fakulta humanitních studií          
  28160 Fakulta logistiky a krizového řízení          
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  31110 F.financí a účetnictví          
  31120 F.mezinárodních vztahů          
  31130 F.podnikohospodářská          
  31140 F.informat.a statistiky          
  31150 Národohospodářská fakulta          
  31160 F.managementu          
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  41110 F.provozně ekonomická          
  41210 F.agronomická          
  41310 F.technická          
  41320 F.lesnická a dřevařská          
  41330 F.životního prostředí          
  41340 Fakulta tropického zemědělství          
  41900 Celoškolská pracoviště          
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  43110 F.provozně ekonomická          
  43210 F.agronomická          
  43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií          
  43410 F.lesnická a dřevařská          
  43510 F.zahradn.Lednice na Mor.          
  43900 Celoškolská pracoviště          
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  51110 F.hudební a taneční          
  51210 F.divadelní          
  51310 F.filmová a televizní          
  52900 AVU          
  53900 VŠUP          
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  54510 F.hudební          
  54530 F.divadelní          
  55900 VSP Jihlava          
  56900 VŠTE v Českých Budějovicích          
  61900 VŠRR-Bankovní institut-AMBIS          
  62900 EPI Kunovice          
  63900 VŠH Praha          
  6D900 University of NY          
  6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů          
  6J900 Academia Rerum civilium          
  6K900 VSERS          
  6M900 VŠ reg. rozvoje          
  6N900 Filmová akademie          
  6P900 VŠ TV a sportu Palestra          
  6Q900 Newton College          
  6R900 VŠ logistiky          
  6S900 VŠ zdravotnická          
  6T900 Brno International Business School a.s.          
    přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  71900 SoukrVŠ ekon. studií          
  72900 VŠ obchodní Praha          
  73900 Akademie STING Brno          
  75900 Metropolitní univerzita          
  76900 VŠ J.A.K.          
  77900 VŠ K.Engliše          
  78900 Angloamer. VŠ          
  79900 VŠ psychosoc. studií          
  7B900 Soukr. VŠ ek. Znojmo          
  7C900 Moravská VŠ Olomouc          
  7D900 CEVRO Institut o.p.s.          
  7E900 UNICORN College s.r.o.          
  7G900 VŠ obchodní a hotelová          
  7J900 VŠ sociálně správní, ICV Havířov          
  7L900 AKCENT College s.r.o.          
  7M900 Archip s.r.o.          
  7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.          
  7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.          
  7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.          
  7S900 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.          
  7T900 Vysoká škola kreativní komunikace          
  7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.          
  7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.